• مرکــز داده

  طراحی، اجرا، مشاوره و نظارت

  بازرگانی و تامین تجهیزات

 • نمایندگی محصولات

  Level one

 • فیبر نوری

  طراحی، مشاوره، پیاده سازی

  فیوژن (نصب اتصالات)، تست OTDR

  تامین تجهیزات

 • کلیه خدمات و پشتیبانی

  مـــرکـــز دیتـــا